Share Tut Báo Cáo Mạo Danh Link 808 - Cực TrâuCác bạn Bật 3 trình duyệt

Fake IP Vương Quốc Anh + Fake CMND cùng tên

Up cmnd lên ! Kèm câu : This account is impersonating. Please remove it from Facebook soon.

Fake IP Hà Lan + Fake CMND cùng tên

Up cmnd lên ! Kèm câu : Dit account is uitgeschakeld. Gelieve te verwijderen. Dus mensen niet meer zien. 


Fake IP Newzealand + Fake CMND cùng tên

Up cmnd lên ! Kèm câu : Please delete this account. It was hurt and someone forged. Do not mourn for it. Please remove quickly.
This is A Fake Account, which was created to harass other. Expect Facebook to review and Close this Account

DMCA.com Protection Status

Blog mình đã bỏ hệ thống bình luận Blogspot và thay thế bằng bình luận Facebook từ ngày 11/07/2018 nên hơn 3k bình luận trước đó sẽ không còn hiển thị nữa. Nếu bạn không nhận được phản hồi về thắc mắc của bạn trong mỗi bài viết thì liên hệ trực tiếp với mình qua PCB Fanpage.