Hiển Thị Phần Trăm Khi Cuộn Trang Blogger

Cũng như mọi ngày :) cũng lang thang trên J2TEAM Community thấy có blog bác Nguyễn Nam Hồng , có hiện phần trăm khi cuộn trang , cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để có thanh cuộn trang theo ý muốn.


Đầu tiên , các bạn chép đoạn css sau vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template.

#scroll {
display:none;
position:fixed;
top:0;
right:15px;
z-index:500;
padding:3px 8px;
background-color:#369fcf;
color:#fff;
border-radius:3px;
font-size:14px;
}
#scroll:after {
content: " ";
position: absolute;
top:50%;
right:-10px;
height:0;
width:0;
margin-top:-6px;
border:6px solid transparent;
border-left-color:#369fcf;
}

Tiếp theo các bạn tiếp tục dán đoạn html sau vào trước thẻ đóng </head>
<div id='scroll'></div>
Sau đó lại tiếp tục chép đoạn javascript sau và chép nó vào trước thẻ đóng </body> trong template.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var scrollTimer = null;
$(window).scroll(function() {
var viewportHeight = $(this).height(),
scrollbarHeight = viewportHeight / $(document).height() * viewportHeight,
progress = $(this).scrollTop() / ($(document).height() - viewportHeight),
distance = progress * (viewportHeight - scrollbarHeight) + scrollbarHeight / 2 - $('#scroll').height() / 2;
$('#scroll')
.css('top', distance)
.text(' (' + Math.round(progress * 100) + '%)')
.fadeIn(600);
if (scrollTimer !== null) {
clearTimeout(scrollTimer);
}
scrollTimer = setTimeout(function() {
$('#scroll').fadeOut(600);
}, 1000);
});
//]]>
</script>

Bây giờ các bạn save tempale lại nhé


Source Code: KID1412 BLOG'S
DMCA.com Protection Status

Blog mình đã bỏ hệ thống bình luận Blogspot và thay thế bằng bình luận Facebook từ ngày 11/07/2018 nên hơn 3k bình luận trước đó sẽ không còn hiển thị nữa. Nếu bạn không nhận được phản hồi về thắc mắc của bạn trong mỗi bài viết thì liên hệ trực tiếp với mình qua PCB Fanpage.