Khi gấu muốn làm Web Developer
Đọc xong cười ra nước mắt :) Gấu nó bá quá em cũng là dân IT và cũng muốn có con gấu như thế nàyNGUỒN: TOIDICODEDAO

DMCA.com Protection Status

Blog mình đã bỏ hệ thống bình luận Blogspot và thay thế bằng bình luận Facebook từ ngày 11/07/2018 nên hơn 3k bình luận trước đó sẽ không còn hiển thị nữa. Nếu bạn không nhận được phản hồi về thắc mắc của bạn trong mỗi bài viết thì liên hệ trực tiếp với mình qua PCB Fanpage.