THỦ THUẬT MỞ KHÓA FACEBOOK KHI BỊ FAQ


Bước 1 : Fake ip trang ( www.hola.org). Sau đó, vào facebook,  fake ip sang Lào
Bước 2 : Đăng nhập tài khoản facebook đã bị FAQ
Bước 3 : Dùng 3 link sau đây để mở khóa
Nhớ Fake ngôn ngữ Hàn nhé :


v  Dòng thông tin bổ xung: điền câu thần chú này:
나는 팀이 입증 형태로이계정의잠금
해제하기위해 정부의서비스를참조 우리
v  Dòng thông tin bổ xung : điền câu thần chú này :
나는 항상 팀에 주어진규칙을준수하지
, 여기에팀이 양식을증명하고계정의잠금을
해제하기위해이편지를고려해야 것으로
뭔가 문제가있다. 그것은나에게매우 중요하
때문에
v  Khi nhận được Email từ Facebook thì trả lời bằng mẫu sau :
안녕하세요 페이스북이 검증 템플릿이
, 팀은 살펴 후는 사랑하는사람과나의 가장
기억 때문에나를 위해이계정을다시 활성화
있습니다. 페이스 팀은 검토 잠금
!
ü  이메일: (Email của bạn )
ü  계정 이름: ( Tên tài khoản của bạn )
ü  생일: (Ngày sinh của bạn )
ü  여권에ID : (ID của tôi trong hộ chiếu )DMCA.com Protection Status

Blog mình đã bỏ hệ thống bình luận Blogspot và thay thế bằng bình luận Facebook từ ngày 11/07/2018 nên hơn 3k bình luận trước đó sẽ không còn hiển thị nữa. Nếu bạn không nhận được phản hồi về thắc mắc của bạn trong mỗi bài viết thì liên hệ trực tiếp với mình qua PCB Fanpage.