TUT DAME FAQ MD INFO 2017

TUT dame FAQ MD ( Chất ngọt ) 14/1/2017
                             By : ĐẶNG VĂN HƯNG - Hưng Star - IT


Bước 1 : Các bạn mở hola Fake IP ( Nê-pan )

Bước 2 : Các bạn truy cập vào những link này

Bước 3 : Các bạn dán link số 1
Fake ngôn ngữ Anh
Điền all những gì cần điền
Phần thông tin bổ xung : - We need help with the problem, someone is creating fake accounts to scam us an organization of elderly father our love! Facebook Mong team solved this problem to help us. Thank you team Facebook

Dán link số 2
Fake ngôn ngữ Hindi
Điền all những gì cần điền
Phần thông tin bổ xung : - हम समस्या के साथ मदद की जरूरत है, किसी बुजुर्ग पिता हमारे प्यार के एक संगठन हमें घोटाले के फर्जी खातों पैदा कर रही है! फेसबुक मोंग टीम हमें मदद करने के लिए इस समस्या का हल। आप फेसबुक टीम का शुक्रिया अदा

Bước 4 : Các bạn truy cập vào hola chuyển đổi IP khác ( Pê-ru )
Truy cập vào link 14t
Fake ngôn ngữ Nhật
Thông tin bổ xung : - Facebookは多分私達があなたに迷惑を掛けてきたチームを謝罪し、私たちは、有名人や公的機関を鍛造している、我々はテストを楽しみにして14歳未満の子供のためのいくつかの大きな問題を抱えていますチームは密接にこのアカウントの挙動を調べました!あなたはFacebookを利用してチームありがとう

Bước 5 : Các bạn vào wall victim
Fake ngôn ngữ Hàn , Anh
Báo cáo => Họ đang mạo danh tôi hoặc người mà tôi biết => Tôi => Gửi
Báo cáo => Đây là tài khoản giả mạo => Gửi
Báo cáo avata => Tôi nghĩ nội dung này không nên xuất hiện trên Facebook => Lý do khác => Ảnh này ủng hộ hành động bạo lực hoặc làm hại một người hoặc động vật => Gửi
Báo cáo bìa => Tôi nghĩ nội dung này không nên xuất hiện trên Facebook => Lý do khác => Ảnh này mô tả việc mua hoặc bán ma túy, súng hoặc sản phẩm bị kiểm soát => Gửi

                                       TUT đến đây là hết

                                   Chúc các bạn thành công

DMCA.com Protection Status

Blog mình đã bỏ hệ thống bình luận Blogspot và thay thế bằng bình luận Facebook từ ngày 11/07/2018 nên hơn 3k bình luận trước đó sẽ không còn hiển thị nữa. Nếu bạn không nhận được phản hồi về thắc mắc của bạn trong mỗi bài viết thì liên hệ trực tiếp với mình qua PCB Fanpage.