Share CODE F12 Cho Facebook


Share CODE F12 Cho Facebook1.Code tag all friend : http://pastebin.com/raw.php?i=UiS5mXxM

2. Code inbox : http://pastebin.com/raw.php?i=MYUB4Zw6

3. Code post wall : http://pastebin.com/R3CDPd5D

4. Code xác nhận bạn bè : http://pastebin.com/raw.php?i=BtCKhA6f

5. Code gợi ý kết bạn : http://pastebin.com/raw.php?i=6VUu5DRK

6. Code làm tên facebook 1 chữ: http://pastebin.com/raw.php?i=eYhSrYAT

7. Code mời like fanpage : http://pastebin.com/raw.php?i=6Uc8d32p

8. Code thêm mem vô groups :http://pastebin.com/raw.php?i=scbUgnV6

9. Code tag : http://pastebin.com/raw.php?i=2bAaxsxE

10. Code unfriend : http://pastebin.com/raw.php?i=jaY5rcxY

11. Code thoát all groups : http://pastebin.com/raw.php?i=d2AS2C1Q

12. Code thêm all friends vào groups : http://pastebin.com/raw.php?i=4gL5UcAY (lưu ý : có thể bị chặn tính năng thêm bạn vào nhóm )

13. Code post wall : http://pastebin.com/raw.php?i=TjS4wp2u

14. Code ib all friends : http://pastebin.com/raw.php?i=HJKXQbMx

16. Code giật lác nát fb : http://pastebin.com/raw.php?i=4Uzzzk6a

17. Code dọa ma : http://pastebin.com/raw.php?i=k6PDVpaG

18. Code giao diện sạch : http://pastebin.com/raw.php?i=mPgK9zbK

19. Code post all groups : http://pastebin.com/raw.php?i=69yww1sk

20. Code mời like page : http://pastebin.com/raw.php?i=4mDmSNw8

21. Code Bỏ Qua Yêu Cầu Kết Bạn : http://pastebin.com/raw.php?i=3RPRdyy8

22. Code Hại Não : http://pastebin.com/raw.php?i=gzwsLLDQ

23. Code đồng ý kết bạn : http://pastebin.com/raw.php?i=Tq1qtx8V

24. Code chặn acc fb : http://pastebin.com/raw.php?i=fgxLmutM

DMCA.com Protection Status

Blog mình đã bỏ hệ thống bình luận Blogspot và thay thế bằng bình luận Facebook từ ngày 11/07/2018 nên hơn 3k bình luận trước đó sẽ không còn hiển thị nữa. Nếu bạn không nhận được phản hồi về thắc mắc của bạn trong mỗi bài viết thì liên hệ trực tiếp với mình qua PCB Fanpage.